Γεωγραφική περιοχή

Οι εμπορικοί μας υπάλληλοι θα σας υποστηρίξουν στην επιλογή των καταλληλότερων επιλογών εγκατάστασης για τις ανάγκες σας, στη σύνταξη του καταλόγου υλικών, στη σχετική τεκμηρίωση και στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένα ερώτημα, μεταβείτε στην ενότητα Επαφές

Εμπορικό δίκτυο - Ελλάδα

Subsidiary

Vimar Elvox

Vimar Hellas A.E.
7, Sorou Street
15125 - Maroussi
Tel. +30 210 6196440
Fax +30 210 6196444
vimar@vimar.gr