Ένα μπλοκ λειτουργία διακόπτη ή το πλήκτρο πλήκτρο μπορεί να ελέγξει διάφορα είδη των ενεργοποιητών σε διαφορετικές ομάδες ;

Όχι, μια κλίση εντολές σε μια ομάδα, για παράδειγμα ένα ροοστάτη, μπορεί να διαμορφωθεί και σε άλλες 3 ομάδες οι οποίες , όμως , πρέπει να έχουν μέσα τους πάντα του ρεοστάτη.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.