Ένα σενάριο μπορεί να ανακαλέσει τις ειδικές συνθήκες των ζωνών κλιματισμού ;

Φυσικά , στην υλοποίηση ενός σεναρίου μπορείτε επίσης να εισάγετε την επιθυμητή ρύθμιση των θερμοστατών , μαζί με τις ομάδες φωτός κλπ . (Π.χ. σενάριο νύχτας : απενεργοποιώντας όλα τα φώτα και τους θερμοστάτες τίθονται σε νυχτερινή μείωση ). Μόνο οι 4 κεντρικές περιοχές ( κεντρική ζώνη + 3 ζώνες κλιματισμού απομακρυσμένες στο σύστημα ) μπορούν φυσικά να οριστούν σε Αυτόματη λειτουργία από ένα σενάριο γιατί μόνο εκείνες οι ζώνες λειτουργούν ως Αυτόματος προγραμματιζόμενος Χρονοθερμοστάτης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.