Ένα σενάριο μπορεί να λειτουργήσει με χρονοδιακοπή ;

Όχι, τα σενάρια ενεργοποιούνται μόνο και δεν μπορούν να λειτουργήσουν με άμεση χρονοδιακοπή. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα σενάριο σε ένα επιθυμητό χρόνο χρησιμοποιώντας ένα γεγονός και στη συνέχεια να το ανακαλέσετε σε μια άλλη στιγμή ενδεχομένως ένα άλλο σενάριο που εκτελεί την αντίθετη λειτουργία διαμέσου ενός δεύτερου συμβάντος.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.