Έχω ενημερώσει το By-me από την 1.1x έως την 2.00 και τώρα δεν μπορώ να ενεργοποιήσω το συναγερμό .

Η έκδοση 2.00 ( και αργότερα ) αλλάζει ριζικά τη λειτουργία του συστήματος συναγερμού , με την εισαγωγή της έννοιας της τμηματοποίησης . Τη στιγμή που θα πάτε για την αναβάθμιση, η κεντρική μονάδα δεν επιτρέπει την εισαγωγή του SAI επειδή λείπουν μερικές νέες πληροφορίες , όπως : παρούσες τμηματοποιήσεις ( σύνολα ζωνών SAI ) και σύνδεση τμηματοποιήσεων σε διάφορες συσκευές εισαγωγής. Μόνο μετά την εισαγωγή αυτών των παραμέτρων το σύστημα συναγερμού θα συνεχίσει να λειτουργεί σωστά.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.