Έχω μια εξασθένηση της έντασης των βαθμίδων Sound System 20555, αλλά όχι στο βιντεοθυροτηλέφωνο Vimar, γιατί;

Βεβαιωθείτε δεν έχουν αντιστραφεί οι συνδέσεις εισόδου με εκείνες εξόδου στο ζυγό ELVOX 6560 , ή ότι ο ζυγός δεν έχει τοποθετηθεί ανεστραμμένος

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.