Αγόρασα τις κάρτες 16452, αλλά δεν αποδέχονται τη διαμόρφωση από τις εγκατεστημένες συσκευές ανάγνωσης.

Αν οι συσκευές ανάγνωσης είναι τύπου 16451 ή 16453 οι νέες κάρτες δεν είναι συμβατές (ο κωδικός είναι αμετάβλητο) . Είναι αναγκαίο κατά την παραγγελία, να καθορίστε στον αντιπρόσωπο ότι οι κάρτες προορίζονται για τις συσκευές ανάγνωσης 16451 ή 16453 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.