Ακούγεται διακεκομμένα ο ήχος από την εξωτερική πλακέτα, γιατί;

Η ένταση P2 στο τροφοδοτικό του συστήματος Sound System 6680 έχει οριστεί στο μέγιστο, θα πρέπει να μειωθεί

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.