Αν έχω να ανακαλέσει περισσότερα από ένα βίντεο με την ίδια εξωτερική κλήση, ποια διαδικασία κωδικοποίησης θα πρέπει να ακολουθήσω;

Θα πρέπει να ανατρέξετε στις οδηγίες στη διαδικασία κωδικοποίησης "δευτερεύον αναγνωριστικό".

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.