Αν έχω περισσότερες εξωτερικές πλακέτες, πώς πρέπει να δράσω;

Σε ένα σύστημα Δύο Καλωδίων ELVOX πρέπει πάντοτε να υπάρχει μια πλακέτα "Master" (όπως έρχεται από το εργοστάσιο) και οι άλλες θα πρέπει να προγραμματίζονται ως "Slave". Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ορίσετε ένα αναγνωριστικό ID δευτερεύουσας πλακέτας σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.