Αν έχω περισσότερες κεντρικές μονάδες By-me, διασυνδεδεμένες μεταξύ τους σε διαφορετικά bus, πόσες μπορούν να διαχειριστούν τον κλάδο αντιεισβολής;

Μόνο μια κεντρική μονάδα By-me , που ξεκινά στην Περιοχή 00 και στη Γραμμή 00 , ενώ οι άλλες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν διαφορετικές διευθύνσεις Περιοχών και διαφορετικές Γραμμές δεν μπορούν κατά συνέπεια να διαμορφώσουν τα συστήματα SAI (η γραμμή SAI είναι απολύτως σύμφωνη με την διεύθυνση Περιοχής 00 Γραμμής 00 και σε μια γραμμή bus μπορεί να υπάρχει μόνο μία κεντρική μονάδα ελέγχου)

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.