Αν έχω συνδέσει την λυχνία 02660 σε λειτουργία "μόνο σε περίπτωση ανάγκης" (SE) μπορώ να μεταβάλλω την λειτουργία σε "πάντα ενεργοποιημένο" (SA) χωρίς να χρειάζεται να αγγίξω την καλωδίωση;

Ναι , είναι δυνατό μόνο αν η λάμπα έχει ρυθμιστεί στην κεντρική μονάδα By-me. Αρκεί η μετατροπή της λειτουργίας στις παραμέτρους της κεντρικής μονάδας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.