Αν επαναφέρω την συσκευή επικοινωνίας 01942 , χάνω τη διαμόρφωση της διεπαφής στην κεντρική μονάδα;

Όχι, το reset της συσκευής επικοινωνίας δεν αφαιρεί ούτε επαναφέρει την διεπαφή της κεντρικής μονάδας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.