Αν πρέπει να καλέσω περισσότερα από ένα θυροτηλέφωνα/βιντεοθυροτηλέφωνα με την ίδια εξωτερική κλήση, η διαδικασία κωδικοποίησης είναι η ίδια;

Όχι, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην διαδικασία κωδικοποίησης "δευτερεύουσας" αναγνώρισης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.