Αν πραγματοποιήσω reset στο BUS της συσκευής επικοινωνίας 01942 , χάνω όλες τις ρυθμίσεις που έχω κάνει, όπως αριθμούς στον τηλεφωνικό κατάλογο, μηνύματα κειμένου και τα φωνητικά μηνύματα;

Όχι , το reset επαναφοράς της συσκευής επικοινωνίας BUS δεν επαναφέρει τα αρχικά δεδομένα της συσκευής επικοινωνίας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.