Αν χρησιμοποιήσω το σύστημα σε λειτουργία ON-LINE το Pc θα πρέπει να συνδέεται στο σύστημα;

Ναι. Σε αυτή την λειτουργία το Pc θα πρέπει να είναι πάντα σε λειτουργία και συνδεδεμένο μ ετο σύστημα διαμέσου του μετατροπέα πρωτοκόλλου αντ. 02091.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.