Αν χρησιμοποιήσω το EasyToolProfessional για τη διαμόρφωση ενός συστήματος που παρέχει γραμμή αντιεισβολής και γραμμή αυτοματισμού (διαχείρισης κλιματισμού, Γεγονότα και σενάρια) μπορώ ακόμα να μην χρησιμοποιήσω κεντρική μονάδα;

Όχι, η κεντρική μονάδα είναι αναγκαία, γιατί χωρίς αυτή το σύστημα By-me δεν μπορεί να λειτουργήσει. Στην γραμμή αντιεισβολής η κεντρική γραμμή εκτελεί όλες τις λειτουργίες ελέγχου και καταγραφής συμβάντων, ενώ σχετικά με την λειτουργικότητα αυτοματισμού της κεντρικής μονάδας αυτή είναι απαραίτητη για όλες τις κλιματικές ζώνες και τα γεγονότα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.