Από πόσα σημεία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα σενάριο ; Τι είναι ένα Εσωτερικό Πλήκτρο και ένα Εξωτερικό Πλήκτρο ;

Το σενάριο μπορεί να ανακληθεί από την κεντρική μονάδα ( υπάρχουν 4 Εσωτερικά Πλήκτρα) ή με διάφορα Εξωτερικά Πλήκτρα ( πλήκτρα εντολέων ή η ανακλινόμενα από το σύστημα Αυτοματισμού ή δέκτη IR διαμέσου τηλεχειριστήριου 01849 ), που μπορούν να συνδέονται με το σενάριο. Αν έχετε στην διάθεσή σας ένα σύστημα με 2 ανακλινόμενα πλήκτρα, μπορείτε να δράσετε με τρόπο ώστε κάθε ανακλινόμενο να ενεργοποιεί ένα σενάριο α σενάριο αν πιεστεί στο επάνω μέρος και ένα δεύτερο σενάριο αν πιεστεί στο κάτω μέρος . Ένα κουμπί ενεργοποίησης-σεναρίου ( για παράδειγμα το άνω μέρος ενός ανακλινόμενου) μπορεί να ενεργοποιήσει μόνο 1 σενάριο. Ένα σενάριο μπορεί να έχει πολλαπλά πλήκτρα ενεργοποίησης .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.