Αυτόματη ανίχνευση εισερχόμενων φαξ

Με τον προγραμματισμό της λειτουργίας FAX-SWITCH, είναι δυνατόν να αναγνωριστούν στην κεντρική μονάδα τα εισερχόμενα φαξ χωρίς ήχους στα τηλέφωνα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.