Γιατί δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση εκμάθησης/ακύρωσης μιας συσκευής και η κεντρική μονάδα ελέγχου εκπέμπει παράξενους ήχους ;

Ο διακόπτης-dip 1 της κεντρικής μονάδας δεν βρίσκεται στη σωστή θέση: η λειτουργία είναι δυνατή μόνο εφόσον είναι σε θέση OFF. Αν βρίσκεται στην θέση ON σημαίνει ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία anti-scanning.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.