Γιατί η σειρήνα της κεντρικής μονάδας ενεργοποιείται όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο ;

Το σήμα αυτό δείχνει μια προσπάθεια μετατροπής ενός εκ των συσκευών του συστήματος ή της ίδιας της κεντρικής μονάδας. Ελέγξτε το αρχείο καταγραφής συμβάντων ώστε να προσδιοριστεί η ζώνη που προκάλεσε το συναγερμό .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.