Γιατί μερικές φορές ο ανιχνευτής IR δεν εντοπίσει και φαίνεται να είναι μπλοκάρισμένος ;

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας οι ανιχνευτές IR τίθονται σε αδράνεια για 3-4 λεπτά μετά από μια ανίχνευση. Θα πρέπει να περιμένουμε 3-4 λεπτά πριν η συσκευή να είναι σε θέση να στείλει ένα νέο μήνυμα συναγερμού. Αυτό συμβαίνει και όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, έτσι ώστε για τα πρώτα 3-4 λεπτά της ενεργοποίησης οι ανιχνευτές IR να μην αποστέλλουν καμία σηματοδότηση.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.