Γιατί μετά το πάτημα του πλήκτρου TEST η σειρήνα συνεχίζει να ακούγεται ;

Η πίεση στο πλήκτρο τεστ ήταν πολύ σύντομη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο TEST για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.