Γιατί τα LED στο πληκτρολόγιο δεν ανάβουν για να υποδείξουν την κατάσταση του συστήματος ( Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Τμηματοποίηση) ;

Η λειτουργία "κατάσταση \ " δεν έχει ενεργοποιηθεί ή δεν έχει εκτελεστεί σωστά και πλήρως η εκμάθηση του πληκτρολογίου (εκμάθησης επικοινωνίας και λειτουργία αλλοίωσης) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.