Γιατί το κόκκινο led του αισθητήρα IR 01761 δεν ενεργοποιείται ;

Είναι φυσιολογικό, αν δεν είναι σε φάση τεστ. Αν θέλετε να έχετε ένα φωτεινό σήμα κατά την ανίχνευση χρησιμοποιήστε τον ανιχνευτή 01760

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.