Για ένα σύστημα DigiBus αρκεί να εγκαταστήσετε ένα καλώδιο με 2 σύρματα;

Όχι, ο ορθοστάστης βιντεοθυροτηλεφώνου αποτελείται από 6 καλώδια + ομοαξονικό, ενώ όσον αφορά τη σχέση μεταξύ τροφοδοτικού και πλακέτα αυτή αποτελείται από τουλάχιστον 8 καλώδια + ομοαξονικό ανάλογα με τη θέση πλακέτας (μόνο κύρια , παράλληλα με άλλους, στο κάτω μέρος της κλίμακας. . )

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.