Για να ορίσετε την καθυστέρηση, είναι αναγκαίο να καθυστερήσει η όλη περιοχή ή μπορείτε να καθυστερήσετε το μοναδικό εξάρτημα;

Με τον καθορισμό των παραμέτρων από τον πίνακα ελέγχου, μπορείτε να καθυστερήσετε τη μοναδική συσκευή ( π.χ. Ανιχνευτής Ι.R. ή διεπαφής επαφών για τον έλεγχο περιμέτρου) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.