Για να συνδέσετε τις τμηματοποιήσεις στα σημεία εισαγωγής αρκεί η διαχείριση των κλειδιών, όπως στο παλιό σύστημα;

Όχι, τώρα η λογική έχει αλλάξει. Είναι απαραίτητο , μετά τη δημιουργία των ζωνών , για τη δημιουργία "τμηματοποιήσεων" που δεν άλλο από «σύνολα ζωνών» και που φυσικά κάθε τμηματοποίηση περικλείει από μόνη της τις ζώνες που, σε ένα συγκεκριμένο σημείο της παρεμβολής για ένα συγκεκριμένο χρήστη, θα πρέπει να ενεργοποιούνται ή να απενεργοποιούνται μαζί ( π.χ. η καθαρίστρια θα είναι σε θέση να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει μόνο τις περιοχές που περιλαμβάνονται στην τμηματοποίησή της) . Μόλις γίνουν οι διάφορες τμηματοποιήσεις θα πρέπει να τις ταιριάξετε με τα διάφορα σημεία εισαγωγής ή κωδικούς στο πληκτρολόγιο. . Είναι επίσης δυνατό να συνδέσετε περισσότερες από μία τμηματοποιήσεις σε ένα εισαγωγέα, σε ένα χρήστης-κεντρικής μονάδας, κ.λπ. (για παράδειγμα , μπορείτε να δημιουργήσετε μια τμηματοποίηση "Περιμετρική", ένα χώρο "Υπερύθρων στο ισόγειο" και χώρο "Υπερύθρων στον πρώτο όροφο", που ο καθένας να εμπεριέχει πολλαπλές ζώνες SAI) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.