Δεν λειτουργεί ο διαμορφωτής πίνακα για να δημιουργήσετε κάρτες.

Τα εγκατεστημένα drive κατά την πρώτη σύνδεση της συσκευής είναι λάθος, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τα παρόντα drive, μετά την εγκατάσταση του Ελέγχου Πρόσβασης SW, στο φάκελο: C:\\CA\\Drivers .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.