Δεν μπορώ να διαμορφώσω τα συστήματα αυτοματισμών στην κεντρική μονάδα by-me, λαμβάνω το μήνυμα λάθους που λέει να διαμορφώσετε τουλάχιστον ένα router, γιατί;

Στη φάση της προετοιμασίας η κεντρική μονάδα έχει ρυθμιστεί με τη διεύθυνση στην Περιοχή 00 και στη Γραμμή 00 . αν είναι παρόν το SAI είναι αναγκαία η σύνδεση ενός Router 01845 ανάμεσα στο bus του SAI (που συνδέεται η κεντρική μονάδα) και εκείνο που συνδέονται τα συστήματα Αυτοματισμών (Συνδέστε το bus SAI στον ακροδέκτη BUS 1 και εκείνο των αυτοματισμών στον ακροδέκτη BUS 2 ) . Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η χρήση του SAI, αρκεί να πραγματοποιήσετε reset στην κεντρική μονάδα από το μενού Διαμόρφωσης/Διαχείρισης Reset και να επαναρυθμίσετε τουλάχιστον την διεύθυνση της Περιοχής διαφορετικής από το "00" όταν η κεντρική μονάδα το απαιτεί.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.