Δεν παίρνω sms επιβεβαίωσης ελέγχοντας ή εξετάζοντας το σύστημα .

Ελέγξτε το ποσό πίστωσης στην κάρτα SIM και τη λήψη της επικοινωνίας .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.