Διαμόρφωσα πριν από λίγο καιρό στο σύστημα By-me χωρίς μια γραμμή συναγερμού και τώρα πρέπει να την εφαρμόσω. Είναι δυνατόν;

Εάν η κεντρική μονάδα αρχικοποιείται με την Περιοχή και Γραμμή διαφορετική από Περιοχή 00/Γραμμή 00, για να προσθέσετε τη γραμμή SAI είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε reset στην κεντρική μονάδα σε όλ ατα συστήματα που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Το σύστημα κατά συνέπεια αναδιαρθρώνεται πλήρως εκκινώντας την κεντρική μονάδα By -me με την Περιοχή 00 και τη Γραμμή 00. Η ίδια θα πρέπει να συνδεθεί στην γραμμή αντιεισβολής και θα πρέπει επίσης να προστεθεί ένας router αντ.01845 για την δημιουργία μιας γραμμής φωτός Περιοχή 01/Γραμμή00 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.