Διατίθενται ανταλλακτικά για εσωτερικά μέρη των κινητήρων, γρανάζια κλπ. ;

Για τα μέρη που μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, διατίθενται ορισμένα εξωτερικά ανταλλακτικά. Ωστόσο, εάν σπάσουν εσωτερικά μέρη, συνιστάται να στείλετε τους κινητήρες στη Vimar, μέσω του καταστήματος χονδρικής πώλησης ή CAT, για επισκευή.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.