Δύο ή περισσότερους ανιχνευτές Διακοπής Αερίου μεθανίου ή διακοπής αερίου LPG μπορεί να συνδεθεί παράλληλα να ελέγξει μια μοναδική ηλεκτροβαλβίδα 16590 ;

Ναι, δώστε προσοχή στην τήρηση της πολικότητα των ακροδεκτών .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.