Εάν δεν υπάρχει ένα συμβόλαιο συντήρησης, ποιος είναι υπεύθυνος για την αυτόματη πόρτα;

Το πρόγραμμα εγκατάστασης, καθορίζεται από τους κανονισμούς "κατασκευαστής του μηχανήματος", είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Εάν δεν πραγματοποιείται η συντήρηση, το πρόβλημα δεν οφείλεται σε πρόβλημα στην εγκατάσταση, ο ιδιοκτήτης της πύλης ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται από την δυσλειτουργία.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.