Είναι αναγκαία η μονάδα backup ; Πόσες μπορώ να χρησιμοποιήσω ;

Ναι , θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα Βack -up του συστήματος αντιεισβολής μέχρι κατ 'ανώτατο όριο 2 ανά σύστημα + 2 βοηθητικές μονάδες για μπαταρίες ( μία για κάθε Back -Up ) . Ο αριθμός των back-up πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με την κατανάλωση των συσκευών πεδίου και τις αποστάσεις καλωδίων μεταξύ των συσκευών και των μονάδων τους. Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των δύο μονάδων back- up απαιτείται τουλάχιστον 40 μέτρα καλωδίου διαύλου ( με συνδεδεμένες συσκευές ) και κάθε μονάδα θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα τροφοδοτικό 01801 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.