Είναι δυνατή η αύξηση ή μείωση της έντασης του ηχείου του βιντεοθυροτηλεφώνου ;

Ναι και η προσαρμογή πραγματοποιείται με την οθόνη ενεργοποιημένη. Πατήστε το πλήκτρο Η διατηρώντας πατημένο το πλήκτρο απάντησης D για να μειώσετε την ηχητική ένταση , και το μικρό πλήκτρο Ι διατηρώντας πατημένο το πλήκτρο απάντησης D για να την αυξήσετε .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.