Είναι δυνατή η διαμόρφωση του by-me SAI με ένα PC;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης παραμέτρων του συστήματος συναγερμού και αυτοματοποίησης By-me με το λογισμικό EasyTool Professional. Αλλά για τη λειτουργία είναι απαραίτητη η ύπαρξη κεντρικής μονάδας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.