Είναι δυνατή η επικοινωνία του πλήκτρου κουδουνιού Δυο Καλωδίων Vimar αντ. 20557 των κανονικών πλήκτρων;

Ναι, είναι δυνατή η σύνδεση πλήκτρων αντ. από το 20066 έως το 20557 διαμέσου ειδικών καλωδίων σύνδεσης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.