Είναι δυνατή η μείωση των παρεμβολών του σήματος βίντεο;

Ναι , στην βαθμίδα θυροτηλεόρασης Vimar υφίσταται οπισθίως ένας επιλογέας που επιτρέπει να επιλέξετε, ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου σήματος βίντεο ( συνεστραμμένο ντούμπλεξ ή ομοαξονικό καλώδιο 5 ohm), την πιο κατάλληλη λειτουργία για την μείωση του θορύβου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.