Είναι δυνατή η ρύθμιση μιας καθυστέρησης σε οποιαδήποτε ζώνη της κεντρικής μονάδας;

Όχι , μπορείτε να επιλέξετε μια καθυστέρηση μόνο για συσκευές που αποθηκεύονται στις ζώνες 1 και 3 .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.