Είναι δυνατή η σηματοδότηση ενός Απόντα Χρήστη στην εξωτερική πλακέτα ;

Όχι , δεν είναι μια υποστηριζόμενη δυνατότητα

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.