Είναι δυνατή η τμηματοποίηση του SAI ;

Ναι, η τμηματοποίηση είναι διαφοροποιήσιμη ανάλογα με το αν η SAI εισάγεται από ένα transponder και όχι από ένα άλλο στο ίδιο εισαγωγέα , ή διαφοροποιώντας την από ένα σημείο εισαγωγής σε ένα άλλο μέρος του σπιτιού (που συνενώνει διαφορετικές ζώνες εισαγωγής σε διάφορους Εισαγωγείς στον transponder, στις διάφορες διασυνδέσεις Ραδιοσυχνότητας με τηλεχειριστήρια, ή στην ίδια την κεντρική μονάδα, με διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης ) . Είναι πιθανή η μερική αποσύνδεση με τον ίδιο τρόπο της SAI.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.