Είναι δυνατή η χρήση ως εισαγωγέα του SAI της συσκευής Ανάγνωσης Transponder στο Σύστημα Ελέγχου Προσβάσεων (αντ. 14470/ 16470/20470 ) ?

Ναι , αλλά πρώτα απ 'όλα θα πρέπει να συνδυάζονται τα κλειδιά ακολουθώντας τις οδηγίες του Ελέγχου Προσβάσεων που βρίσκονται στο εσωτερικό της συσκευασίας, στην συνέχεια θα πρέπει να διαμορφωθεί η συσκευή Ανάγνωσης του SAI της κεντρικής μονάδας και τέλος θα πρέπει να επαναδιαμορφωθούν και πάλι τα κλειδιά του Transponder από το μενού της κεντρικής μονάδας (η οποία υποδεικνύει ως τύπου διαμορφώσιμων κλειδιών και εκείνα των συσκευών ανάγνωσης του Ελέγχου Προσβάσεων) . Προσοχή γιατί το κλειδί που θα χρησιμοποιηθεί περνόντας το 4 φορές στην συσκευή ανάγνωσης για την έναρξη της διαμόρφωσης κατά τις οδηγίες του Ελέγχου πρόσβασης στην συνέχεια ΔΕΝ θα μπορεί να επαναρυθμιστεί στο SAI . Ακόμη και για αυτή την συσκευή ανάγνωσης μπορεί να υπάρχουν στο SAI Κλειδιά-Master ( ή Κλειδιά-SAI ) και max. 4 Κλειδιά-Slave (ή Ειδικά-Κλειδιά) . Σε κανονική λειτουργία αν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Slave , για εισαγωγή στο σύστημα από έναν Αναγνώστη αυτού του τύπου πρέπει πρώτα να πατήσετε για 1 sec . Το πλήκτρο διαμόρφωση στη συνέχεια μετακινήστε το κλειδί , για την απενεργοποίηση αρκεί περάσει μόνο το κλειδί Slave . Για τα Κλειδιά Master( ή κανονικά κλειδιά1) αντίθετα θα πρέπει να πατήσετε το μικρό πλήκτρο εισαγωγής του συστήματος SAI .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.