Είναι δυνατόν να αλλάξετε τις παραμέτρους της συσκευής, για την μετατροπή της ευαισθησίας ή της λειτουργία ;

Ναι , αυτό γίνεται εύκολα ενεργώντας στο μενού του πίνακα ελέγχου, αφού η συσκευή έχει ρυθμιστεί .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.