Είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν οι ηχητικές ειδοποιήσεις των κλήσεων από την εξωτερική πλακέτα και το πλατύσκαλο;

Ναι είναι μια πιθανή λειτουργία. Για την διαφοροποίηση της κλήσης από την εξώπορτα σε σχέση με την εξωτερική πλακέτα χρησιμοποιείται ο ακροδέκτης αρ. 9 του συνδετικού 16 πόλων και της φωνητικής γραμμής αποκλειστικά για την εξώπορτα ( ακροδέκτης αρ. 2 ) . Εναλλακτικά αυτή η είσοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαμόρφωση “Κουδουνιού” με την χρήση ενός πλήκτρου N.O. συνδεδεμένου με τους ακροδέκτες αρ.° 9 και 5 του συνδέτη 16 πόλων ρυθμίζοντας τον σωστό τύπο εξώπορτας .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.