Είναι δυνατόν να εισαχθεί το σύστημα SAI από την κεντρική μονάδα;

Ναι, ενδεχομένως μετά από πληκτρολόγηση του password Χρήστη ή Τεχνικού εγκατάστασης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.