Είναι δυνατόν να μεταγάγετε ένα ρελέ για να διαχειριστείτε ένα γενικό τηλεφωνικό dialer ή να ενεργοποιήσετε άλλες συσκευές;

Ναι , από τα μενού Αντιεισβολής/Setup/Διαχείρισης Μηνυμάτων της κεντρικής μονάδας μπορείτε να στείλετε μια εντολή σε ζώνες που προβλέπονται για ενεργοποιητές με ρελέ για τις μηχανικές μεταγωγές. Τα διαχειρίσιμα μηνύματα από αυτό το μενού είναι : Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του SAI, σηματοδότηση Συναγερμών, Συναγερμός Tamper, 'Έλλειψη Ηλεκτρικού Δικτύου και Χαμηλής μπαταρίας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.