Είναι δυνατόν να πραγματοποιήσετε μόνοι σας την αυτοενεργοποίηση μιας φωτογραφικής μηχανή χωρίς κλήση από αυτή τη θέση ;

Ναι, η αυτοενεργοποίηση να είναι δυνατή μόνον όταν το πλήκτρο C διαμορφώνεται ως 2ndF και στη συνέχεια για να την ενεργοποιήσετε στην εξωτερική πλακέτα είναι αναγκαία η αποστολή των εντολών CALL - F3 , CALL-F4 - CALL-F5 πατώντας στην συνέχεια για περισσότερες φορές το πλήκτρο Ε (πάντα κρατώντας πατημένο το πλήκτρο C) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.