Είναι δυνατό να επανονομαστούν ελεύθερα τα γκρουπ (χωρίς χρήση των ήδη υπαρχόντων βιβλιοθηκών) ;

Όχι, γιατί είναι οι δυο πλήρεις βιβλιοθήκες που χαρίζουν την δυνατότητα της εισαγωγής όλων των επιθυμητών ονομάτων

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.